Pourquoi tu montes sur ton cheval comme ça ?
Sasuke Uchyeehaw... !